Chuyên mục: Cosmos

Cosmos là một mạng lưới các blockchain có chủ quyền giao tiếp thông qua IBC (Inter-Blockchain Communication), một giao thức có khả năng tương tác được mô phỏng theo TCP / IP để truyền dữ liệu và giá trị một cách an toàn

Không có bài viết

Có vẻ như chúng tôi không thể tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm. Tìm kiếm phía dưới có thể giúp ích!