Cha đẻ Vietkey nói gì về tiền điện tử Pi?

Cha đẻ phần mềm Vietkey, người nghiên cứu về blockchain từ năm 2014, TS Đặng Minh Tuấn nói gì về tiền điện tử Pi?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.